Bloesem Remedies Nederland
 

Nederlandse bloesemremedies geprepareerd door Bram Zaalberg.

Wat zijn bloesem remedies
De Bloesem therapie, is een zeer verfijnde natuurlijke geneeswijze. De therapie bestaat uit energetische remedies, die gemaakt worden van de bloesems van wilde of biologisch geteelde planten, bomen of struiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de levensenergie van de plant of bloem. Ze worden gebruikt voor gemoedsgesteldheden of emoties die uit evenwicht zijn geraakt. Zo zal b.v. een voortdurende angst de levenskracht en vitaliteit van de persoon aantasten.
Bloesem remedies zijn katalysators, die ons helpen met het verkrijgen van inzicht in ons bewustzijn. Zo is b.v. een angst, geen angst, maar het ontbreken van moed. De bloesem remedies duwen niet de angst weg maar helpen je de weg te wijzen en het inzicht te geven hoe je je moed weer kunt ontwikkelen. Wanneer je geest weer in evenwicht is gebracht kan eventueel ook het lichaam zichzelf weer op natuurlijke wijze herstellen.

Bloesem Remedies Nederland
Bloesem Remedies Nederland is een v.o.f. onder bestuur van Miep en Bram Zaalberg. Eén van de doelstellingen is het distribueren en produceren van kwalitatief hoogstaande bloesem remedies. Ook het verstrekken van informatie over genezen en bloesem remedies is een van onze belangrijke taken, waarbij we sinds 1992 beschikken over eigen ruimten voor cursussen en een tuin waarin zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de Deva's (wezenskrachten van de planten). Sinds 1986 prepareren wij remedies, mede door de steeds grotere vraag zijn wij deze bloesem remedies in 1990 ook voor een groter publiek gaan uitgeven.
De remedies bezitten een grote zuiverheid en zijn zeer krachtig in hun werking. Ook de conservering is zo zuiver mogelijk gehouden en is op basis van biologische cognac.

Het prepareren
Bij het maken van de bloesem remedies gaan we uit van een levende natuur, een natuur waarmee we met zoveel mogelijk respect proberen om te gaan. Het maken van een bloesem remedie is eveneens een levend proces, de ontmoeting met de plant is de conceptie, dan begint een periode van bekijken en onderzoeken. Deze periode is tevens een persoonlijk innerlijk proces van degene die de bloem ontmoet en het kan soms enkele jaren duren voordat het wezen of een deel van het wezen van de plant begrepen wordt. Dan is het pas mogelijk om een goede remedie te maken. Vergelijk hierbij het aangaan van een relatie, de ontmoeting en de verdieping. Het maken zelf wordt gedaan in een meditatieve houding en met een innerlijk luisteren naar de plant. Wanneer het juiste moment is gevonden worden de bloemen in een schaal met bronwater gelegd of gebogen, waarna de zon of maan een aantal uren op deze schaal met bloemen blijft schijnen.
Daarna worden alle bloemen uit het water gehaald. Dit water bevat nu de levenskracht van de plant. Hierna volgt de conservering met cognac en een verdunning om de stock flesjes te maken. Van deze stock flesjes worden de doseer of gebruikflesjes gemaakt. De kwaliteit van de remedie is afhankelijk van het uiteindelijke tijdstip waarop de bloemen uit de schaal gehaald worden. Hierna beginnen we met het testen van de remedie in de praktijk op verschillende manieren: o.a. gaan we zelf deze remedie gebruiken en ze wordt bovendien gebruikt door lesgroepen.

Het gebruik van de bloesemremedies
Het beste kan men een bloesem remedie 4 tot 6 x per dag innemen, met 4 druppels per keer vanuit een doseerflesje. Om een doseerflesje met bloesem remedie klaar te maken gaat men als volgt te werk: Neem een schoon flesje met pipet van 30 ml., doe hier ongeveer 1 cm. alcohol (b.v. cognac, graanjenever), plantaardige glycerine of appelazijn in voor de conservering en vul het restant aan met bronwater.

Neem het stockflesje of meerdere stockflesjes van de gekozen remedie(s), om het beste resultaat te krijgen is het wenselijk om niet meer dan vier bloesem remedies tegelijkertijd te gebruiken, doe vanuit dit stockflesje of vanuit meerdere flesjes 2 tot 4 druppels in het gevulde doseerflesje. Schrijf de namen van de gekozen bloesems op een etiketje en plak dit op het flesje zodat men ook weet welke bloesem remedie(s) men gebruikt. Voor het innemen altijd goed schudden. Het doseerflesje is nu klaar voor gebruik.

Neem nu 4 tot 6 druppels van deze verdunning met het pipetje uit het doseerflesje en druppel deze onder de tong. Het pipetje niet aanraken met de tong i.v.m. de houdbaarheid. Het is belangrijk dat men de bloesem remedies een aantal verschillende keren per dag inneemt, b.v. 's morgens bij het opstaan, voor de maaltijden en 's avonds voor het slapen gaan. Iedere keer een klein beetje doet meer als eenmaal een grote slok.

Wanneer er een bewustzijnscrisis ontstaat, waarneembaar als verergering van de emotionele klachten kan men het beste het flesje vasthouden, word je rustiger neem dan meer in, 12 x daags 4 druppels innemen en zonodig om de 10 min. word je onrustiger verminder de hoeveelheid naar 2 x 2 druppels per dag. Wanneer dit nog niet het gewenste resultaat geeft dan direct vanuit de stockflesjes gaan gebruiken. Bij gebruik vanuit het stockflesje min. 2 tot 4 x daags 2 druppels direct onder de tong. In geval van nood is het ook mogelijk om er een eerste hulp remedie zoals de "TERRA", of de "Five Flower Remedy" bij te gebruiken. Men kan het beste 4 druppels in een doseerflesje doen, wanneer men de eerste hulp remedie vanuit de verdunning gebruikt.

DE NIEUWE TIJD
De werking van bloesem remedies begint op energetisch gebied. Ze beginnen bij het gebruik met hun inwerking op het emotionele, het mentale of spirituele. De reden om met bloesem remedies te beginnen komt echter voort uit een fysieke klacht. Je lichaam heeft bepaalde problemen en daar wil je vanaf. In veel situaties krijg je echter te horen dat je er maar mee moet leren leven, het reguliere circuit weet met veel klachten geen raad, waardoor iemand uitbehandeld is. Deze groep mensen gaat verder met zoeken op het alternatieve gebied.

De gevoeligheid van een grote groep mensen wordt steeds groter, waardoor er klachten ontstaan die vroeger nooit waargenomen werden. Er zijn een aantal natuurwetten, die in alles en in iedereen werkzaam zijn. Zo wil de natuur alleen maar evenwicht maken, het positieve en het negatieve bij elkaar brengen en de eenheid tot uitdrukking laten komen. Water stroomt naar beneden, de druk probeert gelijk te worden, elektriciteit beweegt zich van veel naar weinig.

Ook de mens heeft dit natuurlijke patroon, waarbij het lichaam het voertuig is van de geest. De twee samen zijn de uitdrukking van de eenheid. Wanneer je de relatie van deze twee erkent, kun je veel meer onbekende problemen oplossen, dan wanneer je het fysieke alleen maar ziet als een totaalbeeld van losse componenten. Zo als de achterkant van het blaadje verbonden is met de voorkant, zo is ook de mens onlosmakelijk met deze polariteit verbonden. Zien we de zwaarte in het fysieke lichaam, dan moet in de geest het tegenovergestelde zijn. Wanneer de geest te kwetsbaar is, gaat het fysieke lichaam dit beschermen. Alle dikkere plaatsen van het lichaam zijn de kwetsbare plaatsen.

Ben je erg fijngevoelig en voel je je niet thuis op de aarde, dan gaat je lichaam een buffer maken en haalt je lichaam naar beneden door het manifesteren van gewicht. In de planten en bomenwereld zie je dezelfde soort uitdrukking. De kwetsbare Roos beschermt zich met dorens en heeft een krachtig wortelstelsel. De Reuzensequoia's, bomen met een dikte van soms wel 10 meter, zij de fijnste en spiritueelste geestelijke wezens in de bomenwereld. Door b.v. meer drukte, vervuiling en straling, kun je jezelf niet altijd tot uitdrukking brengen, kun je jezelf niet manifesteren en word je als het ware uit je lichaam geduwd. Je kunt daarbij het lichaam versterken, door het gebruik van Dr. Schü ssler celzouten, maar het blijft belangrijk om ook de kracht van de geest sterker te maken. De problemen zijn er om het tegendeel te versterken en om bewust te worden.

In de tegenwoordige situaties zie je een vermeerdering van de straling in verschillende vormen, zowel de gsm telefoons, de radioactiviteit, de elektrische vervuiling en de genetische verstoringen van natuurlijke energieën. Hierbij gaat de genetica uit van een onvolmaakt beeld, dat verbeterd moet worden. De natuur is een afspiegeling van het hogere, het goddelijke en wij zijn hier ook een uitdrukking van. Degenen die zich met de genetica bezig houden hebben een beperkte spiegel, want ze zien dit goddelijke niet in zichzelf en de natuur.

Alles bestaat uit elektrische velden, ook de mens bestaat uit elektrische deeltjes, iedere gedachte is een elektrisch beeld, wat door het lichaam tot uitdrukking wordt gebracht. Een plant, een boom, een mens is niet een uitdrukking van losse onderdelen, maar bestaat uit een levende energie. Deze levende energie is een trilling die een bepaalde hoogte heeft en verschillende frequenties bezit. In andere woorden kun je zeggen dat een plant, een boom, een dier, een mens een lied is en dat het de kunst is om dit lied zo zuiver mogelijk tot uitdrukking te brengen.

Wanneer je nu genetisch iets gaat veranderen ga je je lied veranderen. In de pauzes, de open plaatsen in de genetische structuur, worden nu andere frequenties gebracht. Dit geeft echter een totale vervorming van het energetische beeld van de gemanipuleerde plant, dier of mens. Hierdoor krijg je in plaats van een harmonie een chaos en zul je een verzameling worden van losse akkoorden, die onderling niet meer zullen samenwerken. De heling en genezing zal niet meer mogelijk zijn vanuit het fysieke lichaam, maar juist de trilling van de bloesem remedies zullen van steeds groter belang worden, omdat ze de natuurlijke harmonie weer herstellen.

Bij het maken van de bloesem remedies
gaan wij uit van een levende natuur, een natuur waar we met respect mee moeten omgaan. Het maken van een bloesem remedie is eveneens een levend proces, de ontmoeting met de plant is de conceptie, dan begint een periode van bekijken en onderzoeken. Deze periode is tevens een persoonlijk innerlijk proces van degene die de bloem ontmoet en het kan soms enkele jaren duren voordat het mogelijk is om de remedie te maken. Vergelijk hierbij het aangaan van een relatie, de ontmoeting en de verdieping. Het maken zelf moet gebeuren in een meditatieve houding en met een innerlijk luisteren naar de plant. De kwaliteit van de remedie is afhankelijk van het uiteindelijke tijdstip waarop de remedie gemaakt wordt. Wanneer nu de bloesem remedie gemaakt is beginnen we met het uittesten in de praktijk. Dit doen we door o.a. zelf de nieuwe remedie te gebruiken en het gebruik door lesgroepen, waarbij iemand niet weet op welk gebied de remedie werkt. Niet alle remedies zijn gemaakt in Nederland, het Rode Bosvogeltje bijvoorbeeld is een nog in Nederland voorkomende orchidee maar is hier erg zeldzaam. Het Rode Bosvogeltje is geprepareerd in de Pyreneeën waar zij nog volop groeit. In Nederland zijn er vele tulpen, alleen zijn er geen wilde soorten, wij ontdekten en prepareerden de Yellow Star Tulip in Californië, U.S.A. een wild tulpje die daar in overvloed bloeit.

Opmerking
Een aantal remedies en tevens de meeste nieuwe (research) remedies zijn gemaakt volgens een nieuwe methode. Bij deze methode worden de bloemen niet geplukt, maar in een schaal met water gebogen. Na het maakproces kunnen de bloemen dan verder gaan met hun groei en zaadvorming. Dit is vooral belangrijk voor het behouden van de bijzondere en zeldzame planten. Wij proberen goede remedies te maken. Dit kan echter alleen wanneer er gewerkt wordt met zorg en eerbied voor de natuur, ook tijdens het maakproces. De op deze manier geprepareerde remedies bezitten bovendien een meer doorstromende kracht als remedies welke via de gewone manier zijn geprepareerd. Doordat de verbinding van de plant met de aarde niet is verstoord is ook de aardse energie van de remedie beter. Het is voor ons van belang wanneer u uw ervaringen, met de Nederlandse remedies zou willen delen. Wij hebben eventuele cliënten en evaluatie formulieren die u kunt invullen.
Hartelijk dank voor uw hulp.

Bram en Miep Zaalberg van Bloesem Remedies Nederland.