Bloesem Remedies Nederland

 "De Standaard Remedies "Klik voor direct bestellen op de afbeelding van de bloesemremedie!Beemdkroon BEEMDKROON Knautia arvensis.
Bij moeite met het ontvangen van steun, helpt de Beemdkroon, doordat ze eerste de verbinding herstelt met de aarde en daarna de verbinding maakt met het hogere en fijnere in jezelf. Deze hogere en fijnere krachten worden daarna weerspiegeld in de omgeving, hierdoor kan de steun en warmte van anderen ontvangen worden. Maakt het denken rustiger en reinigt onnodige gedachten door de betere aardeverbinding. Een goede schoonmaker van de aura. Door 2 druppels van de Beemdkroon in de handen uit te smeren en bij de aura te houden zuivert deze de aura en verwijdert regelmatig terugkerende vervuiling. 

Boerenwormkruid

BOERENWORMKRUID Tanacetum vulgare
De Boerenwormkruid is de remedie om snel keuzes te kunnen maken. Wanneer iemand voortdurend twijfelt en geen beslissing kan nemen, helpt de Boerenwormkruid om je direct te laten handelen en geeft de Boerenwormkruid je inzicht in het proces dat wanneer je niet handelt en/of geen keuze maakt dit ook een handeling is. Wanneer je niets doet zal er ook niets gebeuren. Wanneer je vastzit in een web van aarzelingen, geeft de Boerenwormkruid je vertrouwen en helpt je een verbinding te maken met je Hoger Zelf. Versterkt het hart en de zonnevlecht en geeft inzicht in de diepste twijfels tot in de kern.

Loop niet langer in cirkels rond,
Vindt je eigen weg met je voeten op de grond,
Neem een beslissing, maak een nieuwe start,
Ik geef je de kracht en de zon in je hart.
Voel mijn kracht, mijn licht en de liefde van mijn bron,
Weet dat ik, hoog boven je, verbonden ben met de sterren en de zon.
Kom tot een besluit, ga er niet voor aan de kant.
Vertrouw alleen maar.....ik zal je gids zijn, hand in hand. 

Bosrank

BOSRANK Clematis vitalba.
Deze wilde Clematis haalt je niet alleen uit je droomwereld, maar geeft een duidelijker inzicht in de handelingen die je doet. Verheldert het denken; geeft een betere ontwikkeling van de denkkracht en helpt met het verkrijgen van duidelijkheid over de zaken waar je mee bezig bent en wat de gevolgen zullen zijn van de handelingen die je nu doet. Bewuster elke handeling ervaren. Helpt bij het vormgeven van het nog niet gevormde, voor het vormgeven en verstoffelijken van je idealen. Geeft meer inzicht en overzicht in het oorzaak en gevolg proces. Geeft meer duidelijkheid van het onbewuste. Helpt met het verspreiden van het "Licht" op aarde en laat je dit doen vanuit je hart. 

Engelwortel

ENGELWORTEL Angelica archangelica.
Bescherming vanuit spirituele werelden en de hulp en ondersteuning van hogere liefdadige krachten, "engelbescherming" vooral wanneer je de drempel naar "de andere kant" overschrijdt, zoals bijvoorbeeld bij overlijden, in dromen, bij meditatie, tijdens operaties of bij ernstige ziekten, wanneer de fijnstoffelijke lichamen minder met de aarde verbonden zijn; spirituele bescherming voor het indalende kind tijdens de zwangerschap; geeft meer spirituele ontwikkeling van het bewustzijn en versterkt het vermogen om liefdadige spirituele krachten in je leven en werk te kunnen ervaren; bevordert het zoeken naar en gebruiken van spirituele inzichten en geeft hierdoor groei en bescherming van het bewustzijn; vergroot het vertrouwen in de leiding van het Hogere Zelf, bij confrontatie met onbekende gebieden geeft het bij langer gebruik een "Goddelijk" vertrouwen met een goede aardebinding zonder twijfel aan de eigen wijsheid. 

Guldenroede

GULDENROEDE Solidago officinalis
Je individualiteit en de ander. Wanneer je je gesloten voelt en je niet kunnen openen voor de ander. Het niet los kunnen laten van je persoonlijk ego. Je niet op het hogere kunnen richten en je teveel richten op persoonlijk succes, je afhankelijk voelen van de ander. De Guldenroede geeft je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, ze helpt met het ontwikkelen van hartelijkheid en warmte. Een kanaal zijn voor het transformeren van hogere energieën. Geeft stevigheid, waardoor we met liefde kunnen open staan voor onze omgeving, waarbij de eigen groei zich kan richten op uitbundigheid, overvloed en samenwerking door de versterking van de verbinding met het hoger zelf. 

Hartgespan

HARTGESPAN Leonurus cardiaca
De bloesemremedie van het Hartgespan werkt op de patronen van de familie, wanneer je je niet thuis voelt of hebt gevoeld bij je familie. Wanneer je de warmte en liefde van de omgeving, relaties en familie niet hebt kuinnen ontvangen en daardoor bent gaan verharden en je een vreemde op aarde bent gaan voelen. Negatief en stekelig naar je omgeving gaan reageren, omdat je het gevoel hebt dat je daar je hart niet kunt openen. Verzacht en helpt je om open te staan voor liefde en ondersteuning, zowel in de familie op dit moment als het verwerken van de oude problemen. De Hartgespan intregeert de verschillende niveau's van fysiek, emotioneel, mentaal tot spiritueel, waardoor je een beter en dieper inzicht krijgt hoe deze verharding is ontstaan, waardoor je spanning en verplichting kunt loslaten. Ze maakt flexibel en doorbreekt starheid, stijfheid en te geordende structeren. Helpt je met het loslaten van de angst om gekwetst te worden. 

Hondsdraf

HONDSDRAF Glechóma hederácea
Het opruimen van oude niet begrepen emoties; het bewust worden en transformeren van patronen hoe je je gedraagt, vooral de patronen waar je geen zicht op hebt. Voor overvloed, kracht en uitbreiding, helpt met het ontwikkelen, het fijner afstemmen en tot uitdrukking brengen van de fijnere kwaliteiten van je wezen. De Hondsdraf geeft een stevige eigen basis, een vertrouwen in jezelf, overal waar je bent. Herstelt bij acute trauma of emotionele shock. Een goede hulp bij geneeswerk. Wanneer je het flesje bij een pijnlijke of emotionele storing te houdt en er licht mee schudt, kan je de emotie "vast haken" aan de energie van de Hondsdraf, waarbij je de emotie/probleem uit het etherisch lichaam kan trekken, alsof je dit aan een "touwtje" uit het lichaam trekt, hierbij door gaan totdat je voelt dat het "touwtje" loslaat. De Hondsdraf heeft ook goede resultaten gegeven bij problemen (langdurige) 

Judaspenning

JUDASPENNING Lunaria annua.
Bij financiële zorgen en problemen, leert je met geld omgaan, wanneer je niet goed de waarde ervan inziet of er teveel waarde aan geeft. De stoffelijke aardse zaken belangrijker vinden dan de eenheid met je eigen wezen, het universum en de natuur. Inleveren op je oorspronkelijke intuïtieve krachten door teveel behoefte aan materiële zaken. Minder kracht bezitten doordat altijd vanuit één polariteit is gehandeld, teveel de verlangens van het materiële als enige en echte gezien hebben. Hierdoor weinig contact meer kunnen maken met de eigen bron - spirituele ontwikkeling - waardoor er een leegte ontstaat, deze leegte wordt opgevuld door zaken van buitenaf, welke opgedrongen lijken te worden, met een gevoel van dwang en drukte. De Judaspenning helpt je met de integratie van zowel de aardse binding als de kosmische, brengt evenwicht op deze diepe oorspronkelijke polariteiten. Ombuiging van de aardse materiële waarden, naar spirituele hulp voor anderen, waarbij je vaak eerst zelf de leegte en pijn hebt moeten doorleven om anderen werkelijk tot hulp te kunnen zijn. Geeft een diep zelfvertrouwen tot in de kern.
Het bewust worden dat genezing niet altijd een lichamelijke genezing hoeft te zijn, maar dat ook de genezing van het bewustzijn belangrijker kan zijn, dan alleen maar het herstel van het lichamelijke (lichaam - ook materieël bezit). Geeft een ommekeer in het wezen van de mens, om niet alleen het persoonlijke willen en bezit te moeten nastreven, maar om te kunnen groeien naar een universeel wezen van Liefde zowel voor de ander, als voor jezelf. Wanneer de eenheid in jezelf is bereikt kun je verder gaan in je evolutie proces naar een leefbare wereld, zonder verloochening van je eigen unieke spiritualiteit en je diepgewortelde binding met je spirituele oorsprong en het aardse bestaan. 

Kastanje inktzwam

KASTANJE INKTZWAM Coprinus auricomus
Handelen vanuit je oorspronkelijke kracht, brengt je terug naar je eigenlijke structuur. Doorstroming in het ritmische gebied. Verder gaan ondanks blokkering en het gevoel dat je niet verder kunt. Je hart openen en je vooruit bewegen naar je toekomst. Het versterken van je vrouwelijke kracht. Je opdracht van je ziel vervullen. Verder gaan, open staan voor je toekomst. Geeft je lichaam kracht en ruimte, speciaal in het borstgebied. Je toekomst vormen vanuit liefde voor je lichaam, vanuit liefde voor je geest en vanuit liefde voor de aarde. De kastanje inktzwam ruimt op en voert af via de zonnevlecht. Ruimte voor het nieuwe en de verandering. 

Klaproos

KLAPROOS Papaver rhoeas
Versterkt de innerlijke vrouw en de vrouwelijke krachten, een verwarmende en versterkende remedie wanneer men zich kwetsbaar voelt en niet de kracht heeft om deze kwetsbaarheden om te zetten. Versterkt niet alleen de verbinding met de vrouwelijke krachten, maar ook met moeder aarde. Geeft daadkracht om aan deze kwetsbaarheden te gaan werken. Versterkt de eigen innerlijke waarde van liefde. Een goede remedie om te gebruiken in de overgang, om de vrouwelijke balans weer te herstellen. Bij menstruatieklachten kan de Klaproos tevens uitwendig worden gebruikt, samen met de Teunisbloem. Wanneer men na drukke tijden niet goed kan slapen geeft de Klaproos rust en bescherming tijdens de nacht. Brengt rust in de seksualiteit, vooral wanneer men teveel met seksualiteit bezig is, zowel bij mannen als vrouwen. 

Klein Streepzaad

KLEIN STREEPZAAD Crépis capiláris
Brengt activiteit en rust in balans; opent voor nieuwe energie en vitaliteit en geeft soepelheid in stijve vastzittende structuren. Het Kleine Streepzaad maakt een verbinding met je basis en laat je op je gemak en thuis voelen met anderen. Ze helpt je hierbij met het opruimen van emoties vanuit relaties thuis (kindertijd) tot aan de relaties nu. Helpt met het opslaan en opladen van de energie en het uitgeven van Liefde en warmte. Goed te gebruiken op de energie punten onder aan de binnenkant van de enkels en op de thymusklier. 

Kleine viltinktzwam

KLEINE VILTINKTZWAM Coprinus xanthotrix
Wanneer je jezelf kwetsbaar voelt geeft deze remedie emotionele kracht. Dit kleine paddestoeltje tilt je uit boven oude emoties en bevordert het snel en gemakkelijk loslaten. Wanneer anderen indirect iets van je gedaan proberen te krijgen, helpt de Kleine Viltinktzwam je om in je kracht te blijven staan en laat je zonder twijfel achter je eigen standpunten en gevoelens staan. Je niet door de ander aan de kant laten zetten, ook niet door indirecte dreigementen. Ze maakt je sterker ten opzichte van je omgeving en zet de emoties die de ander reflecteert om in kracht. 

Komkommerkruid

KOMKOMMERKRUID Borago officinalis
De Bernagie of Komkommerkruid is een belangrijke remedie om in je kracht te blijven bij tegenwerkende omstandigheden. Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar verder gaan. Ze sterkt het hart in moeilijke omstandigheden en geeft blijheid. Jezelf niet laten blokkeren door moeilijkheden; je niet laten ontmoedigen, maar doorgaan ondanks tegenwerking en tegenwerkende omstandigheden. Wanneer je het niet meer ziet zitten geeft het Komkommerkruid je weer blijheid en kracht. Uit je hart durven handelen in plaats vanuit het hoofd. 

Kruidje roer me niet

KRUIDJE ROER ME NIET Mimosa pudica.
Dit is de remedie om ruimte te maken voor jezelf, vooral wanneer een ander te dichtbij komt en je het gevoel hebt dat je geen ruimte meer hebt. Wanneer je te gevoelig bent of overgevoelig bent geworden, wanneer anderen te dichtbij komen. Je niet door anderen laten verstoren. Jezelf kunnen ontwikkelen in alle omstandigheden. Jezelf beschermd en ondersteund voelen door je omgeving. De ruimte hebben om te kunnen creëren vanuit jezelf. Het accepteren van ondersteuning en liefde en snel kunnen herstellen. Geeft helderheid en kracht in de geest. Vol zekerheid je weg kiezen en je niet van je weg af laten. 

Mycena

MYCENA Mycena polygramma.
Een uitstekende reiniger voor diepe en nog niet verwerkte emoties. Helpt je met het opruimen van emoties, waar je normaal niet bij kan en die opgeslagen liggen in de diepte van je wezen. Vaak zijn dit al oude en vergeten emoties, die echter nog niet zijn verwerkt. Geeft tevens een betere binding met de aarde en laat je het gevoel ontwikkelen dat je hier op aarde thuis hoort, zonder al het moeten, maar uit eigen vrije keus. Laat je doorgaan in moeilijke situaties en geeft zekerheid, vooral wanneer alles om je heen er als een puinhoop uitziet. Geeft een reinigende werking en een sluiting van de aura; paddestoelen helpen in de natuur bij de afbraak, vooral bij moeilijk verteerbare zaken, zoals in de natuur bijvoorbeeld hout of radioactiviteit wordt opgeruimd door paddestoelen. Paddestoelen bestaan uit "Kabouter" energie en horen bij de planeet Pluto. 

Oranjerode Stropharia

De Oranjerode Stropharia Oranjerode Stropharia - Stropharia aurantiaca
De Oranjerode Stropharia is een zeer zeldzame plaatjeszwam die zijn oorsprong heeft in Australië en met de wind naar Europa is gekomen. Ze heeft te maken met verdriet dat verbonden is met het gevoel van er niet bij te horen, waarbij je je vuur/kracht vanuit je hoger zelf niet hebt kunnen manifesteren. Ze helpt met het loslaten van tranen en het vernieuwen van de verbinding met de aarde. Blij en gelukkig zijn, niet veel nodig hebben, tevreden zijn en vertrouwen hebben in het universum. Ze laat je voor jezelf opkomen en brengt je persoonlijkheid naar buiten door de verbinding met je spirituele bron. Bewust worden waarom je je geluk op aarde niet kunt vinden, bewust worden wat de oorzaak is van je kwetsbaarheid en deze kunnen loslaten door vertrouwen.
Ik laat los wat onbelangrijk is via de liefde van mijn hart. Ik ben verbonden met de aarde door het plezier dat ik heb in de ander en door het genieten van het leven.
Mijn ziel opent zich voor liefde en staat open voor de uitdagingen van het leven.
Zorg en kracht voor jezelf, patronen van twijfel laten gaan en de weg zoeken door de chaos in het leven. Je verbinding met wie je bent weer terugvinden en gaan staan voor wie je bent. Inzicht in het gebeuren om je heen en begrijpen dat dit nodig is om de volgende stap in je bewustzijn te kunnen zetten. Helpt met het opruimen van emoties die voortkomen van oud verdriet tot mislukte relaties en van mislukte acties tot nieuwe uitdagingen. Het leven nemen op het moment en het inzicht hoe te handelen om niet in hetzelfde oude patroon te komen. Een patroon van pijn, stress en verdriet. Je nieuwe weg vinden en deze met kracht en moed durven gaan, zonder je te laten belemmeren.
Bij de afstemming op de paddestoel kwamen oude draaiduizelingen, die veel weg hadden van de ziekte van Ménière naar boven. Dit was een oud probleem, waarvan ik dacht dat dit allang genezen was. Na gebruik van de Oranjerode Stropharia was dit probleem na twee weken weer verdwenen. 

Paarse dovenetel

PAARSE DOVENETEL Lamium purpureum
Geeft een sterke aardebinding en blijheid in aardse bezigheden. Wanneer je te chaotisch bent helpt de Paarse Dovenetel om duidelijkheid in deze chaos te scheppen; ze helpt met het ordenen en stimuleert het opruimen op een georganiseerde manier, zowel in praktische bezigheden als in de vaak nog niet verwerkte emoties. Wanneer je teveel aankijkt tegen de dingen die je moet doen, laat de Paarse dovenetel je deze zaken of problemen aanpakken, maar nu niet alleen vanuit het hoofd, maar met de blijheid vanuit je hart. Zuivert de energie en geeft een krachtige doorstroming van de levenskracht in lichaam, ziel en geest. Laat je van de aarde en de aardse dingen die er gedaan moeten worden houden. Bevordert de liefde voor je omgeving, een positieve katalysator. Kan tevens de seksualiteit versterken. Een zeer goede hulp wanneer men gaat verhuizen. Voor degene die vast zitten, zowel in chaos, ziekte of patronen. Niet meer de vitaliteit en plezier van het leven kunnen voelen. Niet meer kunnen uitgroeien naar wie je werkelijk bent, je werkelijke mogelijkheden laten liggen. Wanneer je geen aardse kracht meer kunt gebruiken en wanneer je mopperig bent op je omgeving en geen blijheid meer bezit door b.v. het vele werk, de ziekte enz. Helpt ook bij blokkeringen van de doorstroming in de gewrichten, in deze situatie de Paarse Dovenetel uitwendig gebruiken. 

Papegaaieblad

PAPEGAAIEBLAD Alternanthera dentata
Deze Amaranthus (fam.) helpt je om je thuis te voelen op aarde, laat je bij je gevoelens blijven en helpt je om deze te uiten; bij jezelf blijven, je niet laten verstoren door andere personen of andere zaken. Het werk doen waar je in gelooft. Je Hogere waarheid in de werkelijkheid brengen, ermee gaan werken en het uitbreiden. Goed te gebruiken bij verlegenheid en wanneer je het gevoel hebt dat je van een verre planeet komt. De remedie maakt zekerder, speciaal met betrekking tot de richting die je gaat en het werk dat je doet. Op een diepe manier van de aarde en jezelf houden. 

Pepermunt

PEPERMUNT Mentha piperita
De Pepermunt is een remedie voor deze tijd, waarbij de Pepermunt helpt om alles te verteren wat moeilijk verteerbaar is, vooral diepe emoties,alles wat je ziet voor problemen in de wereld en alles wat er op je af komt. Maakt je sterker en zorgt dat je je problemen makkelijker aan kunt. Geeft inzicht in de problemen met betrekking tot patronen, patronen die je al bij je kunt hebben vanaf je geboorte en waarbij je soms niet eens weet dat ze niet van jou zijn, maar die gericht zijn tegen je unieke zelf, tegen je oorspronkelijk universeel wezen. Helpt met het inzicht geven in deze patronen en helpt met het loslaten hiervan. Vooral emoties die in zowel het gebied van de maag, als in het gebied van de darmen zijn gaan zitten. 

Purple flower

PURPLE FLOWER Centratherum punctatum
Geeft verlichting van de energie rondom je hoofd en zorgt dat je het denken los kan laten. Door het loslaten van het denken kan je naar een dieper bewustzijn in jezelf gaan, waardoor je open kunt gaan staan voor een diepere verbinding met je omgeving. Bewustzijn in genezen; geeft vertrouwen in geneeswerk en helpt je om dit naar buiten te brengen. Je contact verdiepen met de verschillende rijken (dieren, mineralen, planten en mensen); opent voor de kracht van de natuur; inzicht in en bewust worden van je omgeving met betrekking tot de verschillende rijken. 

Reuzenbalsemien

REUZENBALSEMIEN Impatiensglandulifera
Geduld, rust, begrip en weten dat al het leven in z'n eigen unieke tempo voortgaat; spontaniteit; de innerlijke en uiterlijke drukte herkennen, integreren met het bewustzijn, verinnerlijken en duidelijke handelingen vanuit je innerlijk zelf zetten. Goed in je eigen ritme kunnen voortgaan en je dit eigen ritme bewust worden en gaan ontwikkelen. Bewust worden van de verstoringen van je ritme. Je duidelijk naar de ander gaan uiten, vooral bij verstoringen van je ritme. Wanneer je groei niet snel genoeg gaat. Ongeduldig, zowel met betrekking tot anderen als met jezelf; het aanpassen aan anderen; je ergernissen en irritaties niet of niet goed uiten; het te snel willen groeien; niet goed je eigen levensritme volgen, je te snel uit het ritme laten halen door anderen, dit niet uiten en je gaan storen aan de ander. Problemen met jeuk en fysieke irritaties komen na de emotionele irritaties, wanneer je jezelf beter kan uiten en minder emoties inslikt zal er op den duur ook op het fysieke vlak rust ontstaan. Het kan in deze situaties goed zijn om de Mycena, Crab Apple (Healing Herbs) of Yarrow (F.E.S.) te gebruiken. 

Reuzenstropharia

REUZENSTROPHARIA Stropharia rugosoannulata
Een paddestoel welke een hoed heeft met een doorsnede van 40 tot 50 centimeter. Ze geeft je een nieuw inzicht in de dingen die je doet. In plaats van tegen de moeilijkheden in je leven en de dingen die je doet aan te kijken helpt ze je je aandacht te richten op plezier, vooral wanneer deze gedachten al te lang in je hoofd zitten. Direct aanpakken, wanneer je al te lang over doe dingen zit te dubben, bevordert de Stropharia het doen. Ze laat je handelen vanuit je hart, omdat je het leuk vindt, niet omdat het moet of hoort. Dit plezier kan verdwenen zijn door oude trauma's die de ziel geraakt hebben, waarbij de pijn nog in de buitenwereld wordt weerspiegeld. Ze verbetert de verbinding met de aarde en helpt de energieën en spanningen die in het gebied achter de ogen zitten los te laten. 

Rode bosvogeltje

RODE BOSVOGELTJE Cephalanthera rubra
Een orchidee, die langs kleine zandpaadjes groeit en die bloemen heeft in de vorm van vogeltjes. Ze laat je open staan voor de genezing van jezelf en helpt je met het zoeken hoe je de ander kunt genezen. Heelheid van je wezen in alle omstandigheden. Kunnen blijven handelen vanuit je bron en niet inleveren, maar duidelijk voor jezelf op kunnen komen. Geeft innerlijke zekerheid in je eigen weg en je eigen handelingen, de unieke persoon die je bent kunnen laten zien. Je niet laten wegduwen door omstandigheden of personen, maar in vrijheid je eigen weg zuiver kunnen volgen. Verzacht wat hard is en geeft doorstroming. Versterkt je eigen herstellingskracht, waardoor oude klachten kunnen herstellen. De reflectie van jezelf zien in de buitenwereld. Geeft opening naar "hogere" energie. Het Rode Bosvogeltje is een goede hulp bij geneeswerk, vooral wanneer je kracht te kort komt, doordat je de verbinding met het eigen Hoger Zelf niet goed kan behouden. Geeft je meer kracht voor de genezing van anderen en laat deze kracht beter vanuit het Hoger Zelf naar buiten stromen. Helpt je een drager van het Licht te worden en hiervoor te werken. 

Slaapmutsje

SLAAPMUTSJE Eschscholzia californica
Het Slaapmutsje geeft het vertrouwen in het eigen gevoel en laat je luisteren naar je hart. Wanneer het uiterlijke goud te belangrijk wordt laat het Slaapmutsje het innerlijk goud ontwaken. Het innerlijk goud van vertrouwen en weten vanuit het gevoel. Zorgen om drukte en de buitenwereld kunnen loslaten, vooral wanneer je teveel openstaat voor de ander. Geeft ontspanning en brengt een evenwicht aan tussen het licht en het donker, de integratie van kosmische energie en aardse energie. Opent je bewustzijn voor nieuwe inzichten en helpt met de integratie hiervan in het hart. Kan kennis vanuit oude tijden weer omhoog halen en je verbinden met een universeel bewustzijn. Geeft inzicht in verslavende gewoonten. 

Sneeuwklokje

SNEEUWKLOKJE Galanthus nivalis
Een belangrijke remedie voor het loslaten van verdriet, diepe pijn, tranen en oude trauma's, vooral wanneer deze al lang vastzitten. Speciaal wanneer dit verdriet of deze pijn is ontstaan door het inleveren van je eigen hart en je niet achter jezelf en je gevoel bent gaan staan. Wanneer je je hart hebben weggegeven aan de ander en daardoor alles gedaan hebt voor de ander en je jezelf bent vergeten. Alles doen wat de ander zegt, terwijl je weet dat het anders moet. Je eigen schoonheid en belangrijkheid weer terug vinden. Dingen doen die je graag doet; je vrij voelen. Geeft een sterker eigen vertrouwen tot diep in de basis. Blijde verfrissende energie na de donkere winter. Ook goed te gebruiken na operaties en andere traumatische ervaringen. Let wel op dat soms eerst de tranen er uit moeten voordat het plezier weer terug kan komen. 

Stinkende gouwe

STINKENDE GOUWE Chelidonium majus
De remedie voor integratie, zowel gevoel als verstand als de relatie. De kroon op het werk; de finishing touch, het leven mooier, completer maken; een hulp voor blijde volwaardige daadkracht, voor het ontwaken van de innerlijke koning en de integratie van de innerlijke vrouwelijke krijger in de innerlijke man, zowel bij mannen als vrouwen. Integratie van de linker en rechter hersenhelft, het mannelijke en het vrouwelijke. De Stinkende Gouwe, familie van de Klaproos, is een belangrijke remedie voor aarding, hierdoor kunnen oude emotionele woekeringen worden gereinigd en afgevoerd. Geeft een verbetering van relaties, speciaal wanneer er een muur tussen staat. Vanuit overdenkingen je gevoelswereld kunnen reinigen, met als gevolg dat je basis de zuiverheid van je wezen wordt. Helpt met het loslaten van emotionele giffen en alles wat je niet meer nodig hebt of wat je ziek maakt. Acceptatie van je innerlijk zelf, integratie van je basis, verwijdert minderwaardigheid. Een remedie met een pentagram in de horoscoop. 

Teunisbloem

TEUNISBLOEM Oenothera lamarckiana
De Teunisbloem bloeit in de avond en brengt licht in de donkere gebieden van de ziel. Wanneer je oude pijnen in de donkerte hebt weg gestopt helpt de Teunisbloem deze naar buiten te brengen en geeft je zelfvertrouwen, waardoor je de oude problemen gemakkelijk onder ogen kan zien. Zoals de Klaproos de zon in de vrouwelijke kwaliteiten brengt, versterkt de Teunisbloem de scheppende kracht van de maan.

De Teunisbloem versterkt je zelfvertrouwen en de innerlijke waardering van het vrouwelijke. Kan inzicht geven in oude patronen van bijvoorbeeld overheersing, incest, verkrachting en blokkeringen m.b.t. seksualiteit, geeft hierbij steun en bevordert het praten hierover. Brengt je in verbinding met je bron van seksualiteit. Een goede remedie om samen met de klaproos te gebruiken voor zowel de overgang, als bij menstruatie klachten. 

Trompetklimmer

TROMPETKLIMMER Campsis radicans
De Trompetklimmer laat je handelen vanuit je gevoel, vooral wanneer je alles vanuit het denken probeert te doen. Verbindt het hart met het doen en laat je opkomen voor wat werkelijk in je hart zit. Wanneer er een probleem is in de communicatie breekt de Trompetklimmer hier doorheen en laat je gevoelens en diepe emoties op een zachte manier naar buiten brengen, zonder dat je met jezelf in conflict komt. Laat je zeggen wat er op je hart zit. Wanneer er een dikke muur om iemand heen staat helpt de Trompetklimmer je deze muur af te breken, door eerst het naar beneden halen van je innerlijke muur. Heeft goede resultaten gegeven bij stotteren. 

Vingerhoedskruid

VINGERHOEDSKRUID Digitalis purpurea
Om verder te gaan als het denken. Brengt rust in je denken om zo instaat te zijn om weer contact met je hart te maken. Helpt met het loslaten van mentale structuren en patronen van hoe je je zou moeten gedragen, speciaal oude overtuigingen en bijvoorbeeld patronen die je meegenomen kan hebben uit kloosterlevens. Het accepteren van de verbinding van je Hoger Zelf als de kern van je wezen en als een bron van een hogere kwaliteit van Liefde in je leven. Brengt meer speelsheid in het leven en geeft vreugde en plezier in seksualiteit. Wanneer je geen inzicht hebt in een probleem of een moeilijke situatie helpt de Vingerhoedskruid met het verkrijgen van inzicht, speciaal wanneer je het met het verstand niet meer kunt begrijpen. De Vingerhoedskruid opent stap voor stap naar een hoger gebied verder als het gewone denken, waarbij je deze bronnen van informatie kunt gaan gebruiken; bijvoorbeeld dromen. Vaak hebben deze problemen hun wortels in het hart of in de emotionele wereld. 

Vogelmelk

VOGELMELK Ornithogalum umbellatum.
De Vogelmelk verbind je met je universele levenskracht en opent je voor je hogere krachten en je oorspronkelijke verbinding met je hoger zelf. Ze helpt je om je niet te laten verstoren door de invloeden uit je omgeving en herstelt de verbinding met je universele kracht. Ze begint alles op te ruimen wat je hebt laten binnen komen, vooral datgene wat je je hebt aangetrokken, maar wat niet wezenlijk van jou is en wat je eigen unieke bloeien en je verbinding met het hogere blokkeert. Dit kan variëren van virussen tot verdriet. Niet meer kunnen herstellen en vast blijven zitten je in je oude pijn of ziekte. Je verwelkt voelen; geen kracht meer hebben; uitgeput en opgebrand zijn; wanneer je te zwak bent en je de kracht mist om verder te gaan. De Vogelmelk, opent je voor de energie van herstelling, waardoor je weer in je kracht kunt komen en het middelpunt zijn van je eigen levenskracht, in je eigen tijd, op jouw moment en wanneer je er klaar voor bent. Geen concessies doen aan het luisteren naar jezelf en ondanks alle situaties in de verbinding blijven met de hoogste universele bron en je unieke kwaliteiten, waardoor je bij moeilijkheden snel kunt herstellen, beter bij je eigen kracht kunt blijven en open kunt gaan om een hoger niveau in jezelf te bereiken. Een waarlijk universele bloem en bloesem remedie, die je weer laat geloven in je eigen schoonheid en je een volgend niveau van hogere energie bewust laat worden. 

Wijnruit

WIJNRUIT Ruta graveolens.
Voor spirituele bescherming, speciaal voor de geestelijke wereld; geeft bescherming en inzicht wanneer iemand of iets je energie probeert af te tappen, je geestelijk te beënvloeden of je te verstoren, speciaal met betrekking tot de verbindingslijn van de kruin naar het hoger zelf. Geeft inzicht in oude diep verborgen angsten. Deze angsten kunnen bij het gebruik van de Wijnruit soms omhoog komen, omdat dit de oorzaken zijn van de kwetsbaarheid waar de Wijnruit op werkt. De oorsprong van deze angsten ligt meestal in de kindertijd. Geeft meer kracht om vanuit je gevoelskant te handelen. Wanneer iemand te precies is, helpt deze remedie om gemakkelijker te worden. Op deze manier helpt de Wijnruit ook met het zuiveren en opruimen van oude fysieke problemen die nog door het lichaam werden vastgehouden en die niet opgeruimd konden worden als gevolg van deze te precieze houding. 

Wilde bertram

WILDE BERTRAM Achillea ptarmica
De Wilde Bertram is familie van de Duizendblad, een al veel gebruikt remedie voor bescherming. De Wilde Bertram geeft een specifieke bescherming voor de spirituele weg die je gaat. Zekerheid met betrekking tot je eigen zuivere normen en waarden en deze tot uitdrukking brengen. Laat je op eigen benen staan en je eigen gedachten en visies naar buiten brengen, zonder te moeten steunen op de ander; geeft vertrouwen in jezelf. Duidelijk zeggen waar het op staat in relaties. Helpt je bewust te worden wat goed en niet goed is met betrekking tot hulp van anderen. Je kunt je laten helpen en je kunt altijd luisteren naar de adviezen van anderen, zowel spiritueel als in het dagelijkse leven, maar de Wilde Bertram laat je je eigen weg gaan. (Ook de hulp van b.v. geestelijke gidsen of begeleiders.) 

Yellow star tulip

YELLOW STAR TULIP Calochortus monophyllus.
De Yellow Star Tulip is een wild tulpje met een hoogte van maximaal 14 centimeter. Ze helpt je om je verbinding te maken met de godin in jezelf. Een goede remedie, voor wanneer je gevoelig bent en je niet weet waar je met je gevoel naar toe moet gaan. Wanneer je je gevoelens niet kunt gebruiken maar ze probeert te verbergen. Laat je je gevoel bewust worden en helpt je om de gevoelens die je in jezelf waarneemt te gebruiken. Hetgeen je hart aangeeft makkelijker kunnen gaan aanpakken. Aan zaken beginnen die al langer in je innerlijk hebt waargenomen, maar die je nog steeds diep binnenin laat zitten. De Yellow Star Tulip laat duidelijker zien hoe je eigen gevoel in elkaar zit. Geeft vertrouwen in alle veranderingen en activeert het doen. Leert inzien dat je een gevoelig wezen bent, zowel naar je zelf als naar anderen, de aarde en de spirituele wereld. Wanneer je het niet aandurft om je hart te laten zien. Helpt je te openen voor de noden en problemen van de ander. 

Zevenblad

ZEVENBLAD Aegopodium podagraria.
Wanneer je jezelf niet kunt uitbreiden helpt ze met je manifestatie of groei, doordat je duidelijker je verbinding met je wezenlijke zelf kunt maken. Wanneer je je teveel uitbreidt helpt ze met het loslaten en laat je openstaan voor het hogere. Je hoeft niet altijd met je omgeving te strijden. Wanneer al het aardse teveel is helpt ze met de verwerking ervan. Oude beperkingen en emoties, die ervoor zorgen dat je in een bepaald patroon blijft vastzitten. Werken op aarde voor het hogere, integreren wat belangrijk is voor de hogere ontwikkeling van de aarde. Het ontwikkelen van je hart. Integratie en samenwerking met de omgeving vanuit het hart, met een zuivere keus vanuit het hoger zelf. 

Zonnebloem

ZONNEBLOEM Helianthus tuberosus
Deze meerjarige zonnebloem werkt op het principe van de vader en het mannelijke in zowel man als vrouw. De remedie laat je opkomen voor jezelf, herstelt de verbinding met de vader en helpt je om oude vaderproblemen op te ruimen. Ze versterkt de zonnevlecht en helpt je om zowel je eigen kracht te vinden, de verbinding met het licht te vinden of je zon als kern van je leven te vinden. Helpt je bij de manifestatie van je dromen. Geeft kracht vitaliteit en energie. Laat je, met plezier, dat doen wat je altijd al wilde doen en laat je opkomen voor jezelf. Je niet door anderen laten beperken of aan de kant zetten. Geeft daadkracht en laat je ondernemen. 

Repertorium complete set van 48 bloesemremedies Vernieuwde uitgave repertorium Bloesem Remedies van 48 remedies van Bloesem Remedies Nederland